Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

KAM handboek

14 juni 2012

Praktisch KAM handboek

Een praktisch KAM managementsysteem is er voor de organisatie, niet voor een certificeerder!

Voor het opzetten kan het volgende stappenplan worden gehanteerd:

  • Inventariseren (interviewen/proceseigenaar)
  • Beoordelen (kritieke stappen)
  • Aanpassen (deelprocessen)
  • Terugkoppelen
  • Testen/valideren
  • Vaststellen
  • Publiceren
  • (Continu) verbeteren

Integratie KAM systemen

Het is aan te bevelen om een kwaliteit-, arbo- en milieusysteem te integreren tot één compact systeem. Uitgaande van de organisatie is een indeling in management- of sturende processen, primaire processen en ondersteunende processen een prima structuur.

Meer weten over het opzetten van een KAM handboek?

In de KAM coördinator opleiding maakt u in 10 dagen kennis met de normen voor kwaliteit, arbo en milieu. En de praktische toepassing hiervan.


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers