KAM handboek

14 juni 2012

Praktisch KAM handboek

Een praktisch KAM managementsysteem is er voor de organisatie, niet voor een certificeerder!

Voor het opzetten kan het volgende stappenplan worden gehanteerd:

  • Inventariseren (interviewen/proceseigenaar)
  • Beoordelen (kritieke stappen)
  • Aanpassen (deelprocessen)
  • Terugkoppelen
  • Testen/valideren
  • Vaststellen
  • Publiceren
  • (Continu) verbeteren

Integratie KAM systemen

Het is aan te bevelen om een kwaliteit-, arbo- en milieusysteem te integreren tot één compact systeem. Uitgaande van de organisatie is een indeling in management- of sturende processen, primaire processen en ondersteunende processen een prima structuur.

Meer weten over het opzetten van een KAM handboek?

In de KAM coördinator opleiding maakt u in 10 dagen kennis met de normen voor kwaliteit, arbo en milieu. En de praktische toepassing hiervan.


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers