Jongeren op de werkvloer niet kwetsbaarder dan ouderen

28 februari 2013

De Monitor Arbeidsongevallen van TNO die informatie over het aantal arbeidsongevallen in Nederland verzameld en hierover periodiek aan het ministerie rapporteert, komt volgens de minister niet tot die conclusie. Daaruit blijkt namelijk dat er minder jongeren slachtoffer zijn van ongevallen op de werkvloer dan ouderen.

Uitgangspunt is dat jongeren een kwetsbare positie op de werkvloer hebben. Werkgevers zijn dan ook verplicht op grond van de Arbowet om aanvullende maatregelen te nemen. De Inspectie SZW besteedt in dat kader ook aandacht aan jongeren in sectoren waar zij een bijzondere risicogroep vormen. Andere activiteiten met ondersteuning van SZW zijn onder andere een veiligheidscampagne, workshops gericht op nieuwkomers in de sector Transport en Logistiek, een integrale aanpak voor nieuwkomers in de sector Metaal.

Op de vraag of er een verband is tussen de aard van het dienstverband en arbeidsongevallen gaf de minister aan dat uit cijfers blijkt dat jonge werknemers met een flexibel arbeidscontract minder vaak het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval dan jonge werknemers met een vast contract

Bron: ministerie SZW

Heftruck cursus

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Creëer daarom veilige werkomstandigheden voor uw heftruck chauffeurs door het aanbieden van een goede heftruck cursus!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers