Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

ISO-survey 2018

6 februari 2020

Wat laten de cijfers ons zien?

Elk jaar wordt hij weer door de ISO gepresenteerd: de ISO-survey. Het aantal certificaten volgens ISO-managementsysteemnormen wereldwijd, waarin o.a. de resultaten per land worden gedeeld. Het totale aantal geldige certificaten was in 2018 minder dan in het jaar ervoor. De eventuele oorzaken van deze daling zijn te lezen in dit artikel. Ook gaan we in op de verschillen tussen Nederland en België.

Wereldwijde daling aantal geldige certificaten

De ISO-survey bevat een jaarlijks overzicht van de wereldwijd verstrekte certificaten op basis van ISO-normen voor managementsystemen. In deze survey komen onder andere de ISO-9001 (kwaliteit), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 22000 (voedselveiligheid) naar voren. De ISO heeft gekeken naar enkel geaccrediteerde certificeringsinstanties (CI’s). De certificeringsinstanties verstrekken gegevens aan de ISO over het aantal geldige certificaten dat de certificeringsinstanties hebben op 31 december 2018. De onderstaande tabel toont het totale aantal geldige certificaten wereldwijd van 2017 en 2018 en vergelijkt de resultaten met elkaar. Hierin zie je dat het aantal geldige certificaten met betrekking op de ISO 9001:2015 en de ISO 13485:2003&2006 wereldwijd is gedaald. Interessante informatie voor KAM coördinatoren!

 
2017
2018
Verschil in % 
ISO 9001:2015
758.344
739.206
-3
ISO 14001:2015
251.343
258.566
 3
ISO IEC 27001:2013
15.848
16.523
 4
ISO 22000:2005&2018
26.652
27.091
 2
ISO 13485:2003&2006
15.840
14.618
-8
ISO 50001:2011
13.827
14.549
 5


Geen nauwkeurige conclusie

Oorzaken voor deze daling zijn volgens de ISO:

  • In sommige landen hebben belangrijke certificerende instellingen niet deelgenomen aan het onderzoek.
  • De gegevens die door enkele grote certificeringsinstanties worden gerapporteerd, verschillen van jaar tot jaar.
  • Sommige certificeringsinstanties hebben het aantal sectoren waarop hun certificaten betrekking hebben, aangepast, door twee vragen in de vragenlijst van 2018 van elkaar te scheiden (de vragen werden in eerdere vragenlijsten aan elkaar gerelateerd), wat leidt tot verwarring in het geval van multisectoriële certificaten.

De ISO heeft besloten om de resultaten van de ISO-survey van 2018 te publiceren zonder de voorafgaande resultaten. De reden hiervoor: sommige instellingen hebben de vragen met betrekking op het aantal certificaten, locaties en sectoren op een andere manier gesteld, waardoor de vergelijking van de cijfers over het aantal geldige certificaten ten opzichte van de vorige enquête niet tot een nauwkeurige conclusie kan leiden.

Resultaten Nederland versus België

De onderstaande tabel toont het aantal geldige certificaten in Nederland en het totale aantal permanente locaties waar een organisatie werkzaamheden of een dienst uitvoert.

Soort normTotale aantal geldige certificaten Nederland Locaties
ISO 9001:20157.84113.623
ISO 14001:20152.1813.939
ISO IEC 27001:20137881.606
ISO 22000:2005&2018396510
ISO 45001:201869181
ISO 13485:2003&2016201214
ISO 50001:201164264
ISO 22301:201237158
ISO IEC 20000-1:20112251
ISO 28000:200766
ISO 37001:201623


In bovenstaande tabel is te zien dat het aantal geldige certificaten in Nederland in verhouding met het aantal locaties, het beste wordt vertegenwoordigd in de ISO 28000:2007 (veiligheidsbeheersystemen voor distributieketen), de ISO 13485:2003&2016 (medische hulpmiddelen) en de ISO 22000:2005&2018 (voedselveiligheid). Voor België is dat ISO 13485:2003&2016 (medische hulpmiddelen), ISO 28000:2007 (veiligheidsbeheersystemen voor distributieketen) en ISO 45001:2018 (gezond en veilig werken). Net als in Nederland heeft ook de ISO 22000:2005&2018 een hoge score.

Onderstaand tabel toont het aantal geldige certificaten in België en het totale aantal permanente locaties waar een organisatie werkzaamheden of een dienst uitvoert.

Soort normTotale aantal geldige certificaten BelgiëLocaties
ISO 9001:20153.1494.783
ISO 14001:20151.0121.637
ISO IEC 27001:201394208
ISO 22000:2005&2018146161
ISO 45001: 20184650
ISO 13485:2003&2016147134
ISO 50001:2011107175
ISO 22301:201223
ISO IEC 20000-1:201138
ISO 28000:200711


Het totale aantal geldige certificaten in verhouding met het aantal locaties ligt in Nederland relatief lager dan in België. Vooral de ISO 45001:2018 (gezond en veilig werken) is opvallend. Hier beschikt Nederland over 69 certificaten tegenover 181 locaties vergeleken met 46 certificaten tegenover 50 locaties in België. Ook de cijfers rondom ISO 50001:2011 (energiemanagement) vallen op: 64 certificaten tegenover 264 locaties in Nederland vergeleken met 107 certificaten tegenover 175 locaties in België. Alleen in de ISO 27001:2013 (informatiebeveiliging) en de ISO IEC 20000-1:2011 (IT-servicemanagement) ligt het aantal certificaten ten opzichte van het aantal locaties in Nederland hoger dan in België. Aangezien niet alle certificerende instellingen hebben deelgenomen aan de ISO-survey, zijn de resultaten van bovengenoemde vrij relatief. Toch wordt er weer één ding duidelijk: er liggen nog genoeg kansen voor de (Nederlandse) bedrijven wat betreft het behalen van ISO -gerelateerde certificaten. Een goed voornemen voor 2020!

Bron: International Organization for Standardization (ISO), www.iso.org,  www.dnvgl.be

Auteur: Michelle van der Molen – contentmarketeer V-Kam Education®V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers