Verwachte ontwikkelingen ISO 9001:2015

3 juni 2011

De huidige ISO9001 is vanaf 2008 van kracht, inmiddels werkt de ISO organisatie weer aan een grondiger herziening. Deze vernieuwde norm zal worden vorm gegeven in ISO9001:2015

ISO heeft aangegeven de volgende aandachtpunten te hanteren bij deze herzieningsronde:

 • risicomanagement moet meer zichtbaar worden

 • meer focus op productconformiteit (de klant moet tevreden zijn over het product)

 • meer aandacht voor financiële middelen en informatie hierover

 • onderhoud van infrastructuur

 • betere afstemming met de praktijk van zaken doen

 • procesmanagement

 • kennismanagement

 • competenties

 • toeleveringsketen/outsourcing

 • life cycle management

 • tijd, snelheid, wendbaarheid

 • impact van technologie en veranderingen in informatiemanagement als e-commerce etc.

 • rol van top management

 • communicatie

 • verbetering en innovatie

 • uitbreiden van het concept ‘klant'

 • meer aandacht voor kwaliteitsgereedschappen

 • structuur (nagaan of de structuur wel juist is)

Ook is bekend dat er wordt nagedacht over terug brengen van niveaus in 9001 certificering, dit mede door de sterke opkomst van 9001 in ontwikkelende economieën waar een basis niveau van certificering al kan helpen in het economisch verkeer.

Voor de volgende editie hanteert men de overeengekomen HLS (High Level Structure); een indeling die voor alle management systeem standaarden zal worden toegepast.

Hieronder de 10 HLS-onderdelen:

1. Scope 6. Planning
2. Normative References 7. Support
3. Terms and definitions 8. Operations
4. Context of the organization 9. Performance evaluation
5. Leadership 10. Improvement

Onderdeel 4 is hierbij nieuw, het gaat daar om het inzichtelijk maken van de belanghebbenden (stakeholders) van het management systeem, dit geeft een beter beeld van de organisatie in zijn context.
V-Kam Education zal u nader informeren als nieuwe informatie beschikbaar komt.

9001:2015 workshop 

Wilt u meer weten over de nieuwe ISO 9001:2015 norm? Schrijf u dan nu in voor de ISO 9001:2015 workshop van V-Kam Education!

Bron: LRQAV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers