Webtool Zelfverklaring ISO 26000 gelanceerd

2 december 2011

Tijdens het National Sustainability Congres deze week in Den Bosch heeft NEN de webtool Zelfverklaring ISO 26000 gelanceerd.

De webtool Zelfverklaring ISO 26000 is een handig hulpmiddel voor organisaties om op vrijwillige basis verantwoording af te leggen over de wijze waarop:

  • zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen,
  • hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast, en
  • wat daarvan de resultaten zijn.

De webtool helpt u op gestructureerde wijze alle aspecten van ISO 26000 in uw organisatie te beoordelen op relevantie, significantie en prioriteit. Hiermee komt u tot een zelfverklaring over uw MVO-beleid.

MVO cursus

Meer informatie over de ISO 26000 norm? Volg de MVO cursus of milieu cursus van V-Kam Education!

Transparant over MVO-beleid
Albron en Essent hebben de webtool al gebruikt en als eersten hun Zelfverklaring ISO 26000 gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000. Door deze zelfverklaring te publiceren is ook voor de buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Bron: NEN

 V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers