ISO 14001 Milieuprestatiemeting positief gewaardeerd

30 november 2018

SCCM heeft de ISO 14001 Milieuprestatiemeting ontwikkeld. Dit instrument helpt een organisatie beter inzicht te krijgen in de milieuprestaties. In de periode mei t/m augustus 2018 heeft een student van de Radboud Universiteit een pilot-onderzoek uitgevoerd met de ISO 14001 Milieuprestatiemeting. 25 organisaties hebben meegedaan met het onderzoek.

Positief oordeel

Een belangrijke conclusie is dat er veel behoefte is aan een instrument waarmee de milieuprestaties kunnen worden onderbouwd. Alhoewel de Milieuprestatiemeting toepasbaar is voor zowel industriële als dienstverlenende organisaties, blijkt het voor de laatste groep lastiger om een deel van de vragen te vertalen naar de eigen situatie.

Verbeterde versie Milieuprestatiemeting

Op basis van de uitkomsten van de pilot gaat SCCM de Milieuprestatiemeting en de toelichting verbeteren. Doelstelling is de verbeterde versie in het eerste kwartaal van 2019 via de website te publiceren.

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten kunt u hier downloaden.

Meer info over de uitgevoerde pilot vindt u hier.

Bron:sccm.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers