Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Investeren in arbeidsomstandigheden loont!

10 april 2012

 

Werkgevers en werknemers hebben zelf groot belang bij een gezonde en veilige werkomgeving. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid daarom meer bij hen laten. De overheid stelt zich terughoudend op. gaan uit van vertrouwen. Daar staat tegenover dat als bedrijven en mensen een loopje nemen met de regels kunnen rekenen op een hardere aanpak en strengere sancties.

De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in Nederland ligt boven het gemiddelde in Europa. 92% van de Nederlanders is tevreden met de eigen arbeidsomstandigheden, tegen 84% Europees gezien. Vanwege de aandacht voor gezond en veilig werken is de arbeidsproductiviteit relatief hoog. Het ziekteverzuim is gedaald tot 4,3% en sinds 2004 stabiel. Het aantal ernstige en dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds 2008 elk jaar.

De lasten van arboregels voor onderwijsinstellingen zijn flink gedaald. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de regeldruk van arbowetgeving in het onderwijs tussen 2004 en 2010 met 58% is verminderd. Dit scheelt jaarlijks zo'n €40 miljoen aan administratieve lasten voor scholen.

In de komende jaren wil het kabinet werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid geven om zaken zelf op te pakken. Staatsecretaris De Krom gaat dat ook in Europa bepleiten en de uitbreiding van de arbocatalogi ondersteunen. Hij gaat in 2012 met betrokken partijen, waaronder uiteraard werkgevers en werknemers, maar ook arbodienstverleners en verzekeraars praten om de plannen uit te werken in de praktijk.

Bron: Rijksoverheid.nl

Arbo en veiligheidscursussen

Investeren in arbo loont! Investeer in uw medewerkers door het laten volgen van een arbo en veiligheid cursus!


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers