Interne auditor

14 juni 2012

Wat doet een interne auditor?

Een interne auditor voert de interne auditing voor een bedrijf uit. Tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van managementsystemen. Voorbeelden hiervan zijn: kwaliteits- (ISO 9001), veiligheids- (VCA), arbo- (OHSAS 18001) en/of milieu- (ISO 14001, EMAS) zorgsystemen. Een interne audit is een instrument om te beoordelen of deze systemen in de praktijk goed werken. De resultaten van een interne audit zijn belangrijk voor het verbeteren van de praktijkactiviteiten.

Welke kwaliteiten moet een interne auditor hebben?

Een interne auditor moet aan een aantal kwaliteiten voldoen. Een interne auditor moet over communicatieve vaardigheden beschikken, vasthoudend zijn, geen vooroordeel hebben en over een analytisch vermogen beschikken.

Hoe word je een interne auditor?

Een interne auditor moet gekwalificeerd zijn. Om deze kwalificatie te verkrijgen kan de interne audit cursus gevolgd worden.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers