Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

PwC: Interne audit draagt bij aan comfort commissarissen

9 december 2014

Interne audit cursusCommissarissen hebben steeds meer behoefte aan onafhankelijke en zichtbare toetsing van de interne beheersing van de organisatie waar zij toezicht op houden. Commissarissen hechten dan ook aan de interne-auditfunctie. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden uit de publicatie Meer winst uit internal governance, die PwC onlangs publiceerde en die gebaseerd is op gesprekken met commissarissen en bestuurders.

Drie 'verdedigingslinies'

Insteek van de publicatie is het ‘three lines of defence’-model dat breed gangbaar is voor de inrichting van de interne governance van organisaties. Dit model gaat ervan uit dat het lijnmanagement (bijvoorbeeld business units) als eerste aan zet is om risico’s en kansen te beheersen. De tweede line of defence wordt gevormd door gespecialiseerde afdelingen die het lijnmanagement ondersteunen. Denk daarbij aan een afdeling Compliance of Risicomanagement. De derde defensielinie toetst de werking van het interne beheersingssysteem, een functie die vaak – maar niet altijd – wordt ingevuld door de interne auditfunctie.

Interne audit cursus

Ook de meerwaarde van interne audits ervaren? Schrijf u nu in voor de praktische interne audit cursus van V-Kam Education.

Toetsing

In de financiële sector is het hebben van een interne auditfunctie verplicht. Sommige bedrijven kiezen er echter bewust voor de derde verdedigingslinie anders in te richten. ‘In sommige organisaties toetst het bestuur de werking van de interne beheersing,’ vertelt Bas Wakkerman. ‘Of de toetsing vindt plaats door controllers die naast financiële kennis ook veel ervaring hebben met risicomanagement. De toetsing van de interne beheersing wordt soms ook uitbesteed aan de externe accountant.’

Opvallende uitkomst in de publicatie is dat de geïnterviewde commissarissen meer waarde hechten aan een interne auditfunctie als derde verdedigingslijn dan de ondervraagde bestuurders. Wakkerman is daar niet verbaasd over. ‘Directies hebben korte lijnen met de werkvloer, veel gevoel voor de business en weten hoe hun mensen werken. Commissarissen staan veel verder van de dagelijkse praktijk af en hebben toch behoefte aan informatie over de interne governance. En een interne auditdienst kan in die informatiebehoefte voorzien.’

Comfort

Ook het standpunt van de commissarissen kan hij zich goed indenken. ‘De context waarin commissarissen werken is sterk veranderd. De druk op hen neemt toe en vele partijen kijken over hun schouder mee. Commissarissen zijn voor hun informatievoorziening afhankelijk van de directie, terwijl zij behoefte hebben aan onafhankelijke en zichtbare toetsing. Rapportages van de onafhankelijke interne auditfunctie dragen bij aan hun comfort. Bovendien vormt een interne auditfunctie een natuurlijke, extra ingang in de organisatie. We zien steeds vaker dat interne auditors rechtstreeks rapporteren aan de auditcommissie’.

Evalueren

PwC spreekt in Meer winst uit internal governance geen voorkeur uit voor een bepaalde inrichting van de interne governance. Wakkerman: ‘Wij zeggen niet dat elk bedrijf een interne auditfunctie moet hebben. Er zijn goede mogelijkheden om de three lines of defense anders in te richten. We zien wel dat een interne auditfunctie steeds vaker het dominante governance-principe wordt.

Volgens de Nederlandse corporate governance-code moet de auditcommissie jaarlijks evalueren of er behoefte is aan een interne auditfunctie. Wakkerman: ‘Vooral na een incident in een bedrijf, bijvoorbeeld na een fraudegeval, besluiten bedrijven toch een interne auditfunctie in te richten. Dan is er toch behoefte om functies te scheiden en iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid te geven in de verschillende verdedigingslinies. Ons advies is eigenlijk om bewust te zijn van dit soort risico’s en de interne governance zodanig in te richten, dat de kans op incidenten wordt geminimaliseerd.’

Bron: accountancynieuws.nl

 


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers