Inspectie SZW lanceert toolbox voor gezonde grondwerkzaamheden

27 februari 2013

Voordat werknemers gaan werken in- of met grond, moet zijn onderzocht of deze mogelijk vervuild is. Dit om te voorkomen dat de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Toch kan het dan alsnog gebeuren dat zij bij de werkzaamheden stuiten op een verontreiniging.

Om deze situaties te herkennen en te voorkomen dat werknemers in aanraking komen met verontreinigingen, heeft de Inspectie SZW de ‘toolbox’ “Gezond uit de grond” samengesteld.

De toolbox bestaat uit een handzame koffer met daarin een instructiefilm, praktische instructiekaarten en checklists voor op de werkplek. Hiermee kunnen bedrijven in de voorbereidingsfase een betere inschatting van de risico maken en in de uitvoering hun werknemers goed instrueren over mogelijke gevaren. Naast al beschikbare uitleg in brochures en op websites hebben grondwerkers en monteurs het meest aan compacte instructiekaarten zoals in de toolbox, die op het werk zelf te raadplegen zijn. Hiermee kunnen zij snel nagaan of hun vermoeden - dat de grond waarin zij werken vervuild is en nader onderzocht moet worden - terecht is. Ook bevat de instructiekaart heldere richtlijnen over beschermende kleding en noodzakelijke hygiëne.

In Nederland worden dagelijks vele kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Die grond heeft vaak een eerdere bestemming gehad, bijvoorbeeld als benzinestation of fabriek. In de bodem kunnen dan resten van zware metalen, asbest of vluchtige oplosmiddelen zitten die vrij komen tijdens het werk. Soms is dat direct gevaarlijk (explosie- of brandgevaar en vergiftiging), soms ook lijkt het onschuldig maar treden de kwalijke effecten na twintig of dertig jaar alsnog op. In alle gevallen moet contact tussen de verontreinigde grond en de werknemer worden voorkomen.

De toolbox is een initiatief van de Inspectie SZW en is in samenwerking met een aantal bedrijven uit de kabels en leidingenbranche tot stand gekomen en wordt verspreid onder 380 bedrijven in deze branche.

Bron: ministerie SZW

VCA cursus

Schrijf u nu in voor de praktische VCA cursus van V-Kam Education!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers