De nieuwe versie van de IFS Food is gepubliceerd

30 januari 2012

Aanvullende IFS documenten

De IFS heeft aanvullende documenten gepubliceerd ter ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe versie van de IFS Food. Het gaat bijvoorbeeld om een leidraad voor de implementatie van de "Food Defence" criteria.

Bron: ISACertV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers