Consumentenbond: hygiëne in zorg vaak onvoldoende

26 april 2011

Onderzoek van de Consumentenbond heeft aangetoond dat 15 van de 37 verpleeg- en verzorgingshuizen onhygiënisch werken. Vooral het onjuiste gebruik van desinfecteermiddelen en een slechte handhygiëne werden vaak geconstateerd.

Onderzoek naar hygiëne

Zeven hygiënisten van de Consumentenbond beoordeelden de zorginstellingen aan de hand van landelijke richtlijnen op 97 aspecten, zo meldt de Telegraaf. Als een locatie voor 80 procent aan het onderzochte aspect voldeed, werd dat als voldoende beoordeeld. Behalve de 15 onvoldoendes was er in zeven gevallen sprake van een ‘krappe voldoende'.

Brood en po's
De onderzoekers constateerden vaak het onjuiste gebruik van desinfecteermiddelen: 26 van de 37 huizen halen hiervoor een onvoldoende. Daarnaast scoorde 60 procent een onvoldoende op handhygiëne. Andere voorbeelden die de Consumentenbond noemt zijn plakkende vloeren, een doordringende urinelucht in de gangen en medicijnen over datum. Ook troffen de onderzoekers een ruimte aan waar brood in vriezers lag en waar ook po's werden uitgespoeld.

Verplichte controles
"Kwetsbare bewoners verdienen een veilig en schoon thuis", stelt directeur Bart Combée van de bond tegenover de Telegraaf. "Dit onderzoek laat zien dat het goed is dat verpleeghuizen regelmatig verplicht een hygiëneonderzoek uitvoeren."

Actiz, een organisatie van zorgondernemers, ziet niets in verplichte controles. "We vinden de uitkomsten zorgelijk, maar zijn zelf al druk bezig om de hygiëne te verbeteren", stelt woordvoerster Pauline Fuhri. "Zo is er een helpdesk en ontwikkelen we een test waarmee organisaties zelf de hygiëne kunnen beoordelen."

Bron: VMT

HACCP hygiëne cursus

Met de HACCP cursus of de HACCP online training van V-Kam Education zorgt u voor praktische kennis over HACCP en hygiëne.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers