HR-managers werven en houden personeel vast in 2013

6 februari 2013

Investeren in uw medewerkers loont!

Creer veilige arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers! Schrijf ze nu in voor de praktische heftruck cursus van V-Kam Education!

Vertrouwen in groei

Het optimisme van Financieel Directeuren (CFO’s) en HR-managers blijkt ook uit de verwachtingen ten aanzien van de eigen bedrijfsgroei en de economische groei in Nederland. Zo heeft driekwart (76%) redelijk tot veel vertrouwen in de economische groei van Nederland in het komende halfjaar, terwijl 12 maanden geleden slechts iets meer dan de helft (55%) positief was hierover.

Het vertrouwen in het eigen bedrijf ligt opnieuw hoger dan het vertrouwen in de economische groei van Nederland. Vooral CFO’s en financieel directeuren zijn erg optimistisch over de bedrijfsgroei. Meer dan negen op tien (91%) geeft aan (enigszins) vertrouwen te hebben in de groeiverwachtingen voor het komende jaar, waarvan 21% hiervan zeer overtuigd is.

HR moet topmedewerkers niet verliezen

Ook HR-managers verwachten groei: 86% is redelijk of zeer zeker van een positief jaar voor het bedrijf. Slechts één op tien (11%) CFO’s en HR-managers geeft aan géén vertrouwen te hebben in de groei van het eigen bedrijf, een jaar geleden lag dit ongeveer op hetzelfde niveau (13%).

De belangrijkste opdracht voor HR-managers in het komende halfjaar is enerzijds het werven van nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten, terwijl zij aan de andere kant ook huidige medewerkers moeten behouden.

Het verliezen van topwerknemers is voor veel HR-managers enigszins (52%) of een behoorlijk grote zorg (13%) en het opnieuw vinden van zulke toppers wordt steeds lastiger. Zo geeft 84% van de CFO’s aan dat het voor hen een uitdaging is gekwalificeerde finance- en accountingkandidaten te vinden, terwijl 12 maanden geleden minder dan de helft (45%) hier moeite mee had.

Onderscheiden op de arbeidsmarkt

Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland, ziet opvallende trends in de Nederlandse arbeidsmarkt. ‘Het optimisme is toegenomen en men heeft meer vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf. Daardoor kunnen directeuren zich op andere onderdelen van de bedrijfsvoering gaan richten, zoals het werven en behouden van goed gekwalificeerd personeel’.

‘Mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie liggen vanzelfsprekend in de beloning, waaronder ook flexibele werkregelingen, extra vakantiedagen of meer uitdaging binnen de functie’, stelt Renken.

Administratief en ondersteunend personeel
HR-managers zijn enigszins terughoudend om administratief en ondersteunend personeel in vaste dienst te nemen. Eén op tien HR-managers wil in het komende halfjaar nieuwe mensen op deze afdelingen plaatsen en 44% wil het aantal werknemers op het huidige niveau houden. Een derde van de bedrijven (33%) heeft voor deze afdelingen een vacaturestop. Renken verwacht dat er daardoor meer kansen komen om tijdelijke arbeidskrachten te plaatsen.

Bron: personeelsnet.nl

KAM opleiding

Wilt u meer weten over managementsystemen? Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers