Het brein en veiligheid

18 februari 2013

Een belangrijk vertrekpunt in veiligheidsmanagement is dat de mens in zijn aard risicotolerant is en dus bereid is om risico’s te nemen ook al is de opbrengst hiervan klein en het potentiële gevaar groot. Bovendien kent de mens van nature de meeste risico’s niet. Hij moet die dus leren en zo risicosensitiviteit en risicobegrip ontwikkelen. Daarnaast kan zijn risicobereidheid variëren al naar gelang de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld de uitgeoefende druk van collega’s of management. Een grote valkuil is dat we onszelf graag zien als een bewust handelend, logisch en rationeel wezen. Helaas vormt het bewuste maar een klein stukje van ons bestaan en zijn het met name de niet-bewuste (of onbewuste) processen die een belangrijke rol te spelen in de totstandkoming van gedrag.

Auteur: Daalmans, J.
Bron: Management & Organisatie, 2012

Preventiemedewerker cursus

Wilt u meer weten over veiligheid en preventie? Schrijf u nu in voor de preventiemedewerker cursus!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers