Voorstel herziening ISO 14001

1 oktober 2011

Het is de bedoeling dat bij deze herziening de algemene eisen voor managementsystemen uit concept ISO Guide 83 en voorstellen van de studiegroep naar de toekomstige uitdagingen voor milieumanagement worden geïmplementeerd. 

Over dit voorstel is uitgebreid gesproken tijdens de jaarlijkse vergadering van ISO/TC 207 ‘Environmental management' die in juni in Oslo plaatsvond. De herziening zal eind dit jaar aanvangen.

Belangrijke wijzigingen

De vorige herziening van ISO 14001 die in 2004 werd gepubliceerd, was een beperkte, maar deze komende herziening zal meer ingrijpend van aard zijn. Het is de bedoeling dat nu de nieuwe algemene eisen voor managementsystemen uit concept ISO Guide 83 en de voorstellen van de studiegroep naar de toekomstige uitdagingen voor milieumanagement worden geïmplementeerd.

Bron: NEN

 

ISO 14001 cursus

Tijdens de ISO 14001 cursus van V-Kam Education wordt u wegwijs gemaakt in de ISO 14001 norm.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers