HACCP versie 5 gepubliceerd

10 juli 2012

HACCP versie 5: belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in versie 5 zijn:

  • De gevarenidentificatie & gevarenrisicoanalyse zijn volgens de nieuwste inzichten meer in lijn gebracht met de eisen vanuit de Codex Alimentarius.
  • De algemene beheersmaatregelen zijn geschrapt uit de eisen.
  • Voor grondstoffen is meer aandacht hetgeen moet resulteren in een betere classificatie van de voedselveiligheidsrisico’s bij leveranciers en hun producten.
  • Er is meer aandacht voor verificatie van het basisvoorwaarden-programma.
  • De validatieparagraaf uitgebreid.

HACCP optie 4A

HACCP certificaten optie 4B zijn geldig tot 31-12-2012. Dan vervalt de GFSI erkenning. Wij raden bedrijven aan dit certificaat voor het einde van het jaar om te zetten naar een ander GFSI erkend certificaat zoals BRC Food, IFS Food of FSSC 22000.

FSSC 22000 & PAS 220

Bij een FSSC 22000 certificaat wordt naar de PAS 220 verwezen als criterium voor het basisvoorwaardenprogramma. Inmiddels is de PAS 220 is vervangen door de ISO/TS 22002-1 en is de PAS 220 teruggetrokken. Certificaten met een referentie naar de PAS 220 moeten vanaf uiterlijk 1 oktober 2012 worden omgezet. Dit kan tot 1 mei 2013. Beide documenten zijn inhoudelijk gelijkwaardig zodat dit een eenvoudige stap is.

Bron: ISAcert

HACCP cursus

In het beheersen van de aspecten van voedselveiligheid spelen uw medewerkers een belangrijke rol. Hygiënisch werken is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. Kennis van de principes en het belang van persoonlijke en bedrijfshygiëne is een uitstekende mogelijkheid om de risico’s op de werkvloer te beheersen. Een HACCP cursus voor uw medewerkers voorziet hierin.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers