HACCP Versie 5 verschijnt medio eind 2011

13 september 2011

Het CCvD HACCP werkt aan de vijfde versie van het HACCP certificatieschema. Naar verwachting zal de nieuwe versie eind 2011 worden gepubliceerd en vanaf 1 januari 2012 van kracht worden.

Een andere ontwikkeling die van invloed is op het HACCP certificatieschema is het nieuwe Guidance Document (versie 6) voor de benchmark van de diverse voedselveiligheidsstandaarden door het GFSI. De nieuwe eisen zijn dermate hoog geworden dat de Stichting Certificatie Voedselveiligheid besloten heeft om de GFSI goedkeuring te gaan verlaten. Een andere motivatie om tot dit besluit te komen is het feit dat de Stichting ook nog de GFSI goedgekeurde FSSC 22000 standaard beheerd. Certificatie tegen de HACCP (versie 5) standaard zal in de toekomst maar 1 optie kennen.

Overgangsregeling:
U kunt vanaf 1 januari 2012 overstappen naar de HACCP (versie 5) standaard, de overgangstermijn is 1 jaar. Uw HACCP certificaat versie 4 zal per 1 januari 2013 komen te vervallen.

Certificaten die uitgegeven zijn tegen versie 4 optie A en B mogen tot 31 december 2012 worden verlengd. Als u tegen de HACCP standaard gecertificeerd wilt blijven dan zal uw contract hierop worden aangepast. Uw huidige certificaat wordt omgezet na toetsing van de aanvullende eisen uit versie 5. Na 1 januari 2012 mogen geen nieuwe certificaten tegen versie 4 optie B worden uitgegeven.

Mogelijk is het voor uw organisatie noodzakelijk is om te beschikken over een GFSI geaccepteerd certificaat. Het is dan noodzakelijk dat u vóór 31 december 2012 overstapt op één van de GFSI geaccepteerde standaarden. Recente ontwikkelingen laten zien dat steeds meer bedrijven kiezen voor FSSC22000.

Bron: LRQA

Meer informatie over de HACCP cursus


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers