Voorlopig geen nieuwe Europese Arbo-richtlijnen

28 juni 2012

Gezien de crisis is het belangrijk dat de focus van het Europese beleid ligt op de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Arbo-richtlijnen dragen daar niet of onvoldoende toe bij, aldus de indieners van het verzoek. Zoals bekend is vormen richtlijnen dwingende Europese wetgeving. Lidstaten zijn verplicht om deze in hun nationale wetgeving te verwerken.

Commentaar
De Europese Commissie heeft nog niet besloten of zij op de wens van de betrokken lidstaten zal ingaan. Waarschijnlijk geeft zij pas na de zomer een reactie. Bij haar oordeel zal zij niet alleen rekening moeten houden met overwegingen van wenselijkheid maar ook van haalbaarheid. Een indicatie kan zijn dat de Commissie eerder al heeft afgezien van het voorstellen van een nieuwe Europese arbo-strategie voor 2013-2020. Ook hiervoor werd de economische crisis en de noodzaak van focus op economische groei en groei van de werkgelegenheid als argument genoemd.

Consequenties
Het verzoek van een aantal lidstaten heeft ook gevolgen voor enkele richtlijnen die momenteel in ontwikkeling zijn of waarover wordt nagedacht: Al enige jaren worstelt de Commissie met de richtlijn Elektromagnetische velden. Naar verwachting zal nog dit jaar een voorstel voor herziening van de richtlijn worden ingediend. Om technische redenen kan hier niet van worden afgezien. Daarnaast heeft de Commissie een voorstel in voorbereiding om de richtlijnen voor Handmatig Tillen en voor Beeldschermwerk te vervangen door één nieuwe richtlijn ter voorkoming van arbeidsgerelateerde spier- en gewrichtsaandoeningen. Ook werkt de Commissie aan een herziening van de richtlijn Kankerverwekkende stoffen. Of deze herzieningen op korte termijn doorgaan is nog niet bekend.

Kappersrichtlijn
De Europese sociale partners in de kappersbranche hebben in het kader van de Europese Sociale Dialoog een overeenkomst gesloten met afspraken over de vermindering van een aantal concrete arbeidsrisico’s. Onlangs hebben zij aangegeven dat zij deze afspraken graag zien omgezet in een Europese richtlijn, waardoor de overeenkomst voor de sector ook kracht van wet gaat krijgen. Los van het feit dat een eventuele richtlijn voor de kappersbranche in Europa omstreden is, kan ook de economische crisis in Europa een belemmering vormen om tot een richtlijn te komen.

Bron: Bob Koning/ArboOnline

Preventiemedewerker cursus

Met de preventiemedewerker cursus blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Arbo gebied.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers