Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Eerste conceptversie HLS opgesteld

29 augustus 2019


De tweede vergadering rondom de herziening van de HLS vond plaats in juli  

In de komende twee jaar wordt de High Level Structure (HLS) onder de loep genomen. Er komt een aangepaste versie, die het interpreteren van onder andere het risicomanagement gemakkelijker moet maken. In juli vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur van ISO-managementsysteemnormen. Ruim veertig experts vanuit verschillende sectoren waren aanwezig bij United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Wenen om tot een eerste conceptversie van de herziene HLS te komen.

Taakgroepen en hun bevindingen

De HLS is een door Nederland genomen initiatief om de afstemming van de normen van het managementsysteem binnen de ISO te verbeteren. De kern van wat we het plug-in model zijn gaan noemen: het geeft aan volgens welke structuur de eisen in de norm moeten worden vormgegeven. In februari vond de eerste vergadering plaats (Atlanta). Naar aanleiding van deze vergadering zijn er taakgroepen opgesteld, die naar specifieke onderwerpen hebben gekeken op basis van de input die is verzameld onder gebruikers en opstellers van de ISO-managementsysteemnormen. Tijdens de vergadering in Wenen hebben de taakgroepen hun bevindingen bekendgemaakt en hun aanbevelingen naar voren gebracht. Het gaat hier om de onderwerpen; ‘management of change’; ‘organizational knowledge’; ‘incident, (non)conformity & (non)compliance’; ‘emergency preparedness’; ‘outsourcing’ en ‘leadership, governance & culture’.

Nieuwe begrippen binnen HLS

Het onderwerp ‘management of change’ is nieuw binnen de HLS en is van toepassing op alle managementsystemen. Voor andere onderwerpen, zoals ‘organizational knowledge’ en ‘emergency preparedness’ geldt dat deze onderwerpen voor bepaalde sectoren relevant kunnen zijn. De werkgroep heeft besloten om hiervoor ‘standaard’ teksten op te stellen in de richtlijnen, die sectoren kunnen overnemen in hun managementsysteemnorm. De term ‘outsourcing’ zal niet langer worden gebruikt, dit wordt veranderd in ‘externally provided processes, products and services’. Verder bestaat er het idee om een ‘frequently asked questions’ (FAQ) document op te stellen.

De onderwerpen zijn opgesteld als aanvullende richtlijnen voor de opstellers van de ISO-managementsysteemnormen. De onderlinge samenhang van de elementen in de HLS moet worden toegelicht, zodat de discipline- en sectorspecifieke aanvullingen op een meer gestroomlijnde wijze plaatsvinden. Dit is vooral handig voor organisaties die meerdere ISO-managementsysteemnormen in hun eigen managementsysteem willen invoeren.

Wat is ‘risico’?

Tijdens de tweede vergadering van de werkgroep is ook het onderwerp ‘risico’ naar voren gekomen. In de Huidige HLS is namelijk een andere definitie van het woord ‘risico’ opgenomen dan in ISO 31000 (2018), Risicomanagement – Richtlijnen. Tijdens de vergadering in Wenen is er een raadgeving over dit onderwerp aan voorafgegaan, waarin aan verschillende sectoren en landen is gevraagd wat zij verstaan onder het begrip ‘risico’. De uitkomsten hiervan waren zo verschillend, dat er nu wordt geopperd om de definitie van het begrip ‘risico’ helemaal niet meer in de nieuwe HLS op te nemen. Wel moeten er dan duidlijke richtlijnen worden opgesteld, om te voorkomen dat het begrip te ruim wordt genomen. Er is een taakgroep op dit onderwerp gezet, om aan een oplossing te werken.

Conceptversie HLS

Verder zijn, zover dat mogelijk is, alle commentaren behandeld die in de afgelopen periode zijn ingediend door ISO-commissies en nationale normalisatie-instituten. Op basis van de tweede vergadering van de ‘werkgroep HLS’, wordt een eerste conceptversie van de HLS opgesteld met de bijbehorende richtlijnen voor de opstellers van ISO-managementsysteemnormen. Iedereen binnen de werkgroep ontvangt een exemplaar, zodat ze deze van commentaar kunnen voorzien. Ook hebben de leden de opdracht gekregen om feedback te verzamelen via hun achterban binnen de ISO-commissies die managementsysteemnormen ontwikkelen en nationale normalisatie-instellingen. De feedback wordt besproken tijdens de volgende vergadering (januari, 2020), zodat de conceptversie van de HLS verder kan worden uitgewerkt. 

Bron: NEN

© V-Kam Education®  - Michelle van der Molen


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers