Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Continu verbeteren moet - maar in welk tempo?

3 juli 2013

In een spiraal omhoog

Volgens Juran bewegen de prestaties en het succes van organisaties die verbeteracties initiëren en volhouden, zich volgens een spiraalvormig pad omhoog. Het is dus geen rechtlijnige opwaartse beweging, maar eerder een geleidelijk verlopend ontwikkelproces. Elk goed afgerond project is weer een trede op deze wenteltrap naar boven. Het is de weg van stapsgewijze verbetering: elke stap of fase bouwt op de voorgaande en neemt de organisatie mee naar steeds hogere prestatieniveaus.

Op het eerste gezicht lijkt het dat hoe sneller verbeteringen tot stand komen, des te gunstiger de gevolgen zijn voor de organisatie. De praktijk laat echter het tegenovergestelde zien en daarmee ook de juistheid van Jurans ideeën. Continue verbetering blijkt een taai proces van vallen en opstaan. En leren.

KAM coördinator opleiding

Wilt u meer weten over continu verbeteren en managementsystemen? Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding van V-Kam Education!

Mensen moeten zich kunnen aanpassen

De strategie van geleidelijk verbeteren is daarom veruit te verkiezen boven een 'grote-stappen-snel-thuis'-strategie die zich richt op grootschalige en snel doorgevoerde projecten. Continue verbetering vereist namelijk voor de organisatieleden dat ze opeenvolgende veranderingen moeten doormaken. En veranderingen verstoren de huidige evenwichten en voelen dus onprettig aan - en al helemaal als ze elkaar snel opvolgen.

Een te hoog verandertempo veroorzaakt stress en kan zelfs leiden tot burn-out, waardoor verbeteringen inboeten aan effectiviteit en efficiency. Geef werknemers dus tijd om zich aan te passen, maar blijf wel druk uitoefenen.

Bron: qualitymag.comV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers