Conceptnorm voor competentie certificatieauditors ISO 14001

19 juli 2012

ISO 17021-2 voor milieu-auditors

Voor milieu-auditors is de draft Technical Specification ISO 17021-2 ter stemming en voor commentaar rondgestuurd. Kern daarvan zijn twee tabellen waarin inhoudelijke kennis over milieumanagementsystemen en daarmee verwante onderwerpen (bijvoorbeeld wetgeving, milieu-issues, monitoringtechnieken) en over specifieke milieuaspecten (bijvoorbeeld lucht- en wateremissies, afval, energiegebruik) worden gekoppeld aan functies in het certificatieproces, zoals vaststelling auditteams, auditing en review van auditrapportages en het nemen van certificatiebeslissingen. Doel van de Technical Specification is de kwaliteit van milieucertificatieprocessen te vergroten.

Inmiddels is ook het voorstel geaccepteerd om voor certificatie van kwaliteitsmanagement een vergelijkbare norm te ontwikkelen die als ISO/TS 17021-3 zal worden gepubliceerd.

Bron: NEN

Lead auditor training

Continu aan kwaliteitsverbetering werken. Dat is de uitdaging. Hoe sluit dit aan bij de geldende normen? Hoe audit u dit? U leert dit tijdens de lead auditor training. Daar gaat u direct uw voordeel mee doen!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers