Campagne Check je werkstress

22 april 2015

De campagne ‘Check je werkstress’ is opgezet om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van teveel werkstress. Het heeft tot doel het onderwerp ‘werkstress’ bespreekbaar te maken op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer Arko van Brakel en Leontien van Moorsel over hun ervaringen met werkstress.

De boodschap van de campagne wordt gecommuniceerd via de Facebookpagina 'Check je werkstress'. Hier is dagelijks nieuws te vinden en zijn mensen met elkaar in gesprek over werkstress. Wil je weten hoe het is gesteld met jouw werkstress? Dan kun je hier terecht voor de test ‘check je werkstress’.

Het afgelopen jaar stond binnen de campagne het thema werkdruk centraal. Uit onderzoek is immers gebleken dat dit een van de grootste veroorzakers is van werkstress. In november vond de ‘Check je Werkstress’ week plaats. In deze week werd er binnen heel Nederland in bedrijven en in de media op allerlei manieren aandacht besteed aan werkdruk en werkstress. Tevens zijn er het afgelopen jaar businesscases ontwikkeld waarin voorlopers, op het gebied van hun aanpak van werkstress en de bevordering van werkplezier, hun aanpak delen, met kosten-batenanalyse. Daarnaast is het magazine ‘Goede Praktijken – Van Werkstress naar Werkplezier’ uitgebracht, waarin koplopers hun innoverende aanpak van werkdruk en werkstress delen. Samen met de business cases is dit een inspiratiebron voor bedrijven die aan de slag willen gaan met het tackelen van werkstress bij hen op de werkvloer. Het magazine en de business cases zijn te vinden op duurzameinzetbaarheid.nl. Op deze website zijn ook goede voorbeelden, tips en tools te vinden om als werkgever én werknemer werkstress aan te pakken.

Heeft u te maken met stress op uw werk?

 

Naast het thema werkdruk zal in 2015 ook specifieke aandacht gaan naar agressie, geweld en pesten als grote veroorzakers van werkstress. Activiteiten die op deze thema’s plaatsvinden, zullen worden aangekondigd op de Facebookpagina 'Check je werkstress'.

Bron:arboportaal.nl

 


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers