Campagne Werkbuddies om bedrijfsongevallen te verminderen

8 februari 2013

Ook veilig werken?

Schrijf u nu in voor de praktische VCA cursus!

Werkbuddies

‘Werkbuddies’ is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). De campagne wordt als eerste in de metaal geïntroduceerd. 5xbeter IJzersterk voor veilig werk, een samenwerkingsverband tussen Metaalbewerking en Metalektro, heeft een adviesrol vervuld bij de ontwikkeling van de Werkbuddies. Werkbuddies geeft ondersteuning aan de instrumenten, die 5xbeter biedt voor Nieuwkomers in de metaal. Op www.werkbuddies.nl staan onder meer twee animatiefilmpjes over de campagne en hoe je er mee aan de slag gaat. Bovendien kunnen bedrijven hier een gratis startpakket aanvragen.De eerste vijf bedrijven die zich aanmelden, ontvangen van VeiligheidNL een persoonlijke introductie en als verrassing een grote ‘werkbuddies’ taart!

Jongeren en arbeidsongevallen

Jaarlijks worden gemiddeld 19.000 jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een arbeidsongeval. Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen is gemiddeld 600 en gemiddeld 8 jongeren overlijden jaarlijks door een arbeidsongeval. Jongeren in de sectoren bouw en metaal lopen de grootste kans op een arbeidsongeval. Ondanks het nog steeds hoge aantal is het aantal jeugdige slachtoffers door een arbeidsongeval in het eerste decennium gedaald. Eind jaren negentig was nog sprake van jaarlijks 30 duizend behandelde letsels op een SEH afdeling van een ziekenhuis.

In de metaal vinden jaarlijks gemiddeld 1.200 ongevallen met 15-24 jarigen plaats, waarvoor het slachtoffer is behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis. Jongeren in de metaal lopen vooral letsel op door contact/ aanraking/ beknelling met draaiende delen van machines en werktuigen, snijden aan werkstukken en gereedschappen en door metaalsplinters.

Bron: veiligheid.nl

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal!

Investeer in veiligheid en schrijf uw medewerkers nu in voor de BHV herhaling cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers