Check je werkplek!

2 februari 2012

Doel en doelgroep

Uit onderzoek blijkt dat kleine ondernemers minder vaak beschikken over een RI&E. Terwijl de RI&E ondernemers juist helpt risico's in de onderneming op te sporen en maatregelen te nemen zodat ongelukken voorkomen worden.

Het doel van de campagne is dan ook kleine ondernemers te informeren dat er speciaal voor hen een branche RI&E-instrument is: gemakkelijk, snel en betrouwbaar. Naast de ondernemer als werkgever, richt de campagne zich ook op werknemers. Zij zijn zelf ook verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en gezondheid op de zaak.

Bron: steunpunt RI&E

Cursus preventiemedewerker

Genoemde onderwerpen komen ook aan de orde in de 1 daagse cursus preventiemedewerker en de 3 daagse preventiemedewerker opleiding.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers