Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Nieuwe website over brandveiligheid

6 mei 2009

Vanaf vandaag is alle informatie over de brandveiligheid van gebouwen en huizen te vinden op één website: www.allesoverbrandveiligheid.nl. Hier zijn alle regels en adviezen over brandveiligheid te vinden.

De site is bedoeld voor iedereen die zich met een gebouw bezighoudt, van het ontwerp en de bouw van het gebouw tot en met het gebruik ervan. Dus van opdrachtgever, architect en bouwbedrijf tot eigenaar, beheerder, bewoner, gemeente, brandweer en verzekeraar. Met de informatie wordt het belang van brandveiligheid benadrukt, worden ingewikkelde wettelijke regels uitgelegd en wordt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Speciale aandacht is er voor mensen die zichzelf niet goed kunnen redden, dus in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderopvangcentra, scholen en justitie- en politiecellen.

De website komt voort uit het Actieprogramma Brandveiligheid, een rijksbreed initiatief gecoördineerd door de ministeries van BZK en VROM. Aanleiding was de grote brand in het cellencomplex op Schiphol in oktober 2005. Zie: www.allesoverbrandveiligheid.nlV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers