Bouwbesluit 2012 Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik

18 september 2012

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. In dit infoblad wordt op die omgevingsvergunning en die melding ingegaan.

Bron: BHVnl

BHV cursus

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal!

Creëer daarom goede arbeidsomstandigheden. De BHV cursus van V-Kam Education draagt bij aan een gezonder werkklimaat!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers