Bouw werkt aan duurzame inzetbaarheid

21 januari 2013

Medisch onderzoek

De bedrijfstak bouwnijverheid investeert al jaren in preventie. En met succes. Het aantal ongevallen is fors verminderd, het ziekteverzuim staat op een laag niveau en werknemers beoordelen hun werk positiever. Werknemers in de bouw hebben vanuit hun cao onder andere recht op een preventief medisch onderzoek (het zogenoemde PAGO) in relatie tot hun beroep. Daarbij wordt naar de beroepsrisico's gekeken en naar de gezondheid en de leefstijl van de werknemers. De aspecten die een risico vormen voor het ontstaan van hart- en vaatziekten zijn hierbij belangrijk. Een derde van de totale sterfte in Nederland wordt door hart- en vaatziekten veroorzaakt.

Overgewicht
Uit de medische gegevens blijkt dat 67 procent van de werknemers in de bouw kampt met overgewicht en 17 procent heeft zelfs ernstig overgewicht. Hiermee scoort de bouwnijverheid slechter dan het landelijk gemiddelde waar ongeveer 40 procent kampt met overgewicht en 10 procent met ernstig overgewicht. Daarnaast voldoet ruim 80 procent van het bouwplaatspersoneel niet aan de landelijke fitheidsnorm, ruim 30 procent rookt en 25 procent heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit is zowel een maatschappelijk als een economisch probleem voor de bedrijfstak: uit onderzoek is gebleken dat werknemers met overgewicht ook meer verzuimen. Werknemers met een gezonde leefstijl zijn fitter en productiever.

Getoetst
Het VU Medisch Centrum heeft in opdracht van de bedrijfstak onderzoek gedaan naar een effectieve vorm van persoonlijke leefstijlbegeleiding voor werknemers in de bouw. De getoetste vorm, die onder andere gebruik maakt van motivational interviewing, was succesvol. De 800 deelnemers uit het onderzoek aten minder ongezonde tussendoortjes, hadden een verbeterd cholesterolgehalte en verloren blijvend meer lichaamsgewicht vergeleken met de controlegroep.

Duurzamer inzetbaar
Vanaf 1 januari 2013 worden alle werknemers in de bouw geadviseerd over leefstijl en kunnen ze, wanneer ze onder andere een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, gebruik maken van het leefstijlbegeleidingsprogramma. De komende twee jaar zal het programma aan ruim 10.000 werknemers worden aangeboden. Het is voor het eerst dat er op een dergelijke grootschalige manier binnen een branche zo'n uitgebreid programma wordt aangeboden om de leefstijl te verbeteren. "Hiermee willen we de gezondheid van de individuele werknemer verbeteren, en zo uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid in de hele bedrijfstak", aldus de directeur van Arbouw, Jan Warning.

Bron: persbericht Arbouw

VCA cursus

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal! Creëer daarom goede arbeidsomstandigheden. De VCA cursus van V-Kam Education draagt bij aan een gezonder werkklimaat!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers