Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving op de schop

19 augustus 2019

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet wordt gewijzigd

De wijziging heeft alles te maken met het verschil in de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen. Ook komt er een strenger toezicht op de aanwezigheid van een risico-inventarisatie en – evaluatie. Wat dat precies inhoudt en wat voor gevolgen dat heeft, lees je in dit artikel.

Boete op basis van ernst letsel

In de wijziging van het tiende lid van artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is te lezen dat de hoogte van de boetes in geval van bedrijfsongevallen voortaan op een andere manier worden opgedeeld. Waar eerst de vermeningvuldigingsfactor gold, dient nu meer rekening te worden gehouden met de ernst van het letsel zelf.

De vermenigvuldigingsfactor, wat was dat ook alweer? Bij een overtreding van de Arbowet, leidend tot blijvend letsel of ziekenhuisopname, werd het boetenormbedrag met factor vier vermenigvuldigd. Leidde de overtreding tot de dood van het slachtoffer, dan werd het vermeningvuldigd met factor vijf. Hier werd geen onderscheid gemaakt tussen zeer beperkt blijvend letsel dat geen ziekenhuisopname en geen blijvende invaliditeit tot gevolg had of een zeer zwaar letsel dat wel ziekenhuisopname en een blijvende invaliditeit tot gevolg had. Door de recente wijziging dient er nu meer rekening te worden gehouden met de ernst van het letsel zelf. Zo wordt er rekening gehouden met de vraag of het letsel beperkt is gebleven tot licht blijvend letsel, of het slachtoffer zijn werkzaamheden na enige tijd weer heeft kunnen hervatten en of er sprake is geweest  van een ziekenhuisopname.

Ontbreken van RI&E

Verder is gebleken dat nog altijd minder dan de helft van de bedrijven over een Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) beschikt. De Inspectie SWZ (van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) krijgt een budget van 15 miljoen euro om hun teams te versterken die zich richten op gezonde en veilige werkplaatsen. Bij het ontbreken van de RI&E mag de instatie directe boetes uitdelen, die oplopen tot zo’n 4.500 euro. Voor het ontbreken van een plan van aanpak, waarin staat vermeld wat het bedrijf gaat doen aan de geconstateerde risico’s en gevaren, wordt een boete uitgedeeld van ongeveer 3.000 euro.

Bron: Staatscourant & Arbo OnlineV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers