Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

BHV herhaling verplicht?

8 juli 2009

Veel bedrijven kregen in de afgelopen periode een rode folder van het ministerie SZW (waaronder ook de arbeidsinspectie valt) in de bus. In deze folder wordt onder andere de jaarlijkse herhalingscursus voor BHV ter discussie gesteld. Voorop gesteld: de folder bevat geen leugens, maar wel halve waarheden.

Moet mijn BHV' ers ieder jaar verplicht op cursus?

Het antwoord in de folder is nee; waarna gesteld wordt dat de speciale cursus niet verplicht is, maar dat de BHV' ers over een zodanige opleiding en uitrusting dienen te beschikken dat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Dit laatste zinnetje is ook de letterlijke tekst van artikel 15, lid 3 van de Arbo-wet.

Uit dit schrijven van SZW kunnen we de volgende conclusies trekken:

De ondernemer wordt een schijn vrijheid toegeschreven. Snel lezen kan gemakkelijk tot de conclusie leiden: BHV diploma's hoeven niet meer. Terwijl de toelichtende tekst het ook heeft over het naar behoren uit kunnen voeren van de BHV taken. De jaarlijkse cursus zal in bepaalde gevallen achterwege kunnen blijven. Echter heeft de ondernemer de bij wet geregelde verantwoordelijkheid om BHV passend te regelen. Hij zal hier na calamiteiten zeker op aangesproken kunnen worden.

Het antwoord van het ministerie is eenzijdig: niets wordt er gezegd over wat er nu gewijzigd is ten op zichte van voorgaande wet- en regelgeving. Summier wordt de verantwoordelijkheid van de ondernemer aangestipt, terwijl die juist duidelijk gemaakt zou moeten worden.

Tot slot is er een belangrijk praktisch argument om de jaarlijkse herhaling van de BHV instant te houden. Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de bekwaamheid van de BHV' er, is het aan te bevelen om de BHV' ers jaarlijks te laten oefenen met eerst hulp verlening zoals reanimatie, brandbestrijding en ontruiming. Bijkomend voordeel is dat de werkgever beschikt over aantoonbaarheid van voldoende opleiding.V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers