BHV herhaling cursus verplicht?

11 april 2012

Jaarlijkse BHV herhaling cursus

Een BHV-er is tijdens werktijd altijd in functie en zal de kennis en vaardigheden op peil moeten houden. Omdat de BHV-taken (gelukkig) niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij wel direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Anders is het risico te groot dat de kennis en vaardigheden bij de BHV-er wegzakt.

Bovendien worden door de jaarlijkse BHV herhalings cursus de nieuwste inzichten up to date gehouden. De herhaling is ook wettelijk vastgelegd in de Arbowet. V-Kam Education vindt, vanuit de jarenlange ervaring, een jaarlijkse BHV herhaling minimaal om hieraan te voldoen. Investeren in veiligheid loont!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers