Het belang van goed opgeleide Bedrijfshulpverleners

13 februari 2013

'Minder nieuwe aanwas'

"We merken dat bedrijven, waarschijnlijk mede door de recessie, zo min mogelijk tijd willen stoppen in bedrijfshulpverlening", zegt Koos Pulleman, directeur van het Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV),

Elke werkgever is verplicht minstens één werknemer in dienst te hebben die getraind is als bedrijfshulpverlener. Die moeten beginnende branden kunnen blussen, kunnen ontruimen en eerste hulp geven aan mensen na een ongeluk. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de bhv-er zijn. De NIBHV schat dat er zo'n 500.000 tot 600.000 mensen tot bhv-er zijn opgeleid.

BHV herhaling

De opleidingscentra adviseren om werknemers jaarlijks een BHV herhalingscursus te laten volgen, maar sinds 2007 is dat niet meer als directe eis opgenomen in de Arbowetgeving. Steeds meer bedrijven stellen herhalingscursussen daarom uit, constateert de branche. In de Arbowet staat echter dat “de BHV-ers over een zodanige opleiding en uitrusting dienen te beschikken dat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren”. In de praktijk blijkt dat een jaarlijkse herhaling van de BHV nodig is om die taken goed uit te kunnen voeren. Bijkomend voordeel is dat de werkgever altijd de bedrijfshulpverlening aantoonbaar goed geregeld heeft.

Pulleman van het NIBHV: "Als de daling doorzet, wordt het onveiliger op de werkvloer. Dat moeten we niet willen, want je wilt toch dat jij en je collega's goed geholpen worden door de bhv."

Bron: NOS

BHV cursus

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Investeer daarom in een veilige werkomgeving. De praktische BHV cursus van V-Kam Education helpt u hierbij


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers