Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening

1 maart 2013

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Waarom?

In het verleden zijn er incidenten geweest, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet duidelijk was. Gebleken is dat hulpverlening aan aanwezige personen meer omvat dan de huidige regeling over bedrijfshulpverlening op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Duidelijk moet zijn wie hulp biedt in een noodsituatie. Door basishulpverlening ook voor eigenaars/gebruikers van (niet-)bouwwerken verplicht te maken, wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van aanwezige personen.

antwoordvoorbedrijven.nl

BHV cursus

Schrijf u nu in voor de BHV cursus bij V-Kam Education. Keuze uit meer dan 50 locaties in heel Nederland of in company!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers