Arboregels voor werkgevers versoepeld

3 januari 2011

RI&E

Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico's voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd.

Investeren in arbeidsomstandigheden

Staatssecretaris De Krom: "Investeren in arbeidsomstandigheden is en blijft belangrijk: goede werkomstandigheden vertalen zich terug in minder arbeidsongevallen, een lager ziekteverzuim, minder arbeidsongeschikten en meer mensen die langer door kunnen werken. De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet zullen eraan bijdragen dat werkgevers eenvoudiger de wet kunnen naleven."

Inzage in RI&E

In het wetsvoorstel is ook geregeld dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden dat zij de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien. Dit vergroot de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van het bedrijf. Verder zal de Arbeidsinspectie bij reguliere controles aandacht hebben voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van bedrijven.

76 beleidsregels vervallen

Aanvullend vervallen per 1 januari ook 76 beleidsregels bij de Arbeidsomstandighedenwet. Dit vloeit voort uit de herziening van de Arbeidsomstandighedenwet 2007. Werkgevers kunnen hierdoor met behulp van arbocatalogi invulling geven aan goede arbeidsomstandigheden, passend bij hun individuele bedrijf.

Bron: ArbeidsinspectieV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers