Arbeidsrisico’s voor zzp’ers beperken en voorkomen

27 april 2012

In de toekomst zal hetzelfde beschermingsniveau om veilig en gezond te kunnen werken gaan gelden voor zelfstandigen, zoals dat nu al geldt voor werknemers. Zo zullen op de bouwplaats de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor zzp'ers en werknemers gelijk worden.

Dit leidt er ook toe dat, waar concrete normen in arbocatalogi zijn vastgelegd, deze als referentiekader worden gebruikt in het toezicht op zzp'ers. Het gelijkstellen van de te nemen beheersmaatregelen zal de bereidheid om de Arbowetgeving na te leven vergroten en de handhaving vereenvoudigen.

Achtergrond van dit besluit van het kabinet vormt het advies van de SER over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden.

Bron: NEN

VCA VOL cursus

Veel ZZP-ers volgen al de VCA VOL cursus van V-Kam Education. Een prima start voor veilig en gezond werken.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers