Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Nieuwe naam voor Arbeidsinspectie: Inspectie SZW

2 februari 2012

Per 1 januari 2012 vormen de oude Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) samen de Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt, naast preventie (voorlichting over rechten en plichten en de gevolgen bij het niet naleven hiervan), onder andere toezicht op en handhaaft de naleving van o.a. de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Ook heeft Inspectie SZW een nieuwe website gelanceerd met handige hulpmiddelen om uw bedrijf te verbeteren op het gebied van gevaarlijke stoffen, agressie en geweld, arbeidsrisico's in garages en arbeidsongevallen, en deze te toetsen aan de wet: zelfinspectie.nl

Bron: steunpunt RI&E

Cursus preventiemedewerker

Blijf ook op de hoogte van alles op het gebied van Arbo en veiligheid met de 1 daagse cursus preventiemedewerker of de 3 daagse preventiemedewerker opleiding.V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers