Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

App helpt bij veilig werk

13 januari 2016

Preventiemedewerker cursus | V-Kam Education®Een app om medewerkers op de werkvloer direct inzicht te bieden bij vraagstukken over veiligheid? Handig! De applicatie geeft medewerkers bovendien belangrijke informatie bij noodsituaties.

“Goede prestaties worden geleverd door gezonde mensen, die op basis van veilige werkprocessen en de juiste uitrusting werken. Beleidmakers en bedrijfsleiders moeten er altijdhelpt naar streven om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te garanderen.” Dat zegt Mark Steinbusch van ISS Facility Services, het bedrijf dat de app ontwikkelde.

Afdekken risico’s

Volgens ISS heeft onderzoek het afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt dat een flink deel van de potentiële risico’s valt af te deken door heldere voorlichting, instructie en real time informatie. Het bedrijf besloot daarom een applicatie te ontwikkelen die de medewerkers op de werkvloer direct inzicht biedt bij vraagstukken over veiligheid. De kennis van meerdere industrieën en diensten en de potentieel risicovolle activiteiten die daarbij horen kwamen goed van pas bij de ontwikkeling van de praktische tool.

Info bij noodsituaties

De app geeft medewerkers belangrijke informatie bij noodsituaties. Voordat zij aan het werk gaan kunnen gebruikers er een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) mee afnemen. Dankzij de camerafunctie op de telefoon kunnen zij bovendien per direct incidenten doorgegeven aan de servicedesk. Daarnaast kunnen de gebruikers via de tool instructiefilmpjes bekijken.

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over veiligheid en de Arbowet? Volg de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!

Gratis beschikbaar

Handig: medewerkers kunnen een symbolenherkenner gebruiken om te begrijpen wat een bord of etiket betekent. Ook kunnen zij informatie bekijken over persoonlijke beschermingsmiddelen en veilige werkgewoonten. Via pushberichten ontvangt de app-gebruiker informatie over actuele thema’s. Op die manier is het ook eenvoudig om veiligheidscampagnes uit te rollen. De ISS HSE-app is gratis beschikbaar in de App store (Ios) en via Google Play (Android).

Bron: arboonlineV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers