Actualisatie handleiding PGS 15

19 februari 2013

 

De afgelopen maanden heeft Kenniscentrum InfoMil in samenwerking met een klankbordgroep gewerkt aan het actualiseren van de Handleiding PGS 15. Het resultaat, een digitale handleiding, is nu beschikbaar. De handleiding geeft een toelichting en nadere uitleg van de PGS 15 en bezit diverse voorbeelden en stroomschema's.

Zijn er zaken niet duidelijk, onvoldoende toegelicht of niet meegenomen, laat het ons weten via het speciale formulier, zodat we de handleiding hierop kunnen aanpassen.

De handleiding is een dynamisch document en zal in de komende periode regelmatig worden aangepast.

Historie

Zoals aangekondigd op de Schakeldag op 5 juni 2012, is Kenniscentrum InfoMil gestart met het actualiseren van de handleiding PGS 15. De bestaande handleiding is gebaseerd op de PGS 15, versie 2005. De nieuwe PGS 15 (versie 2011) is op diverse punten aangepast. Reden genoeg om de handleiding in overeenstemming te brengen met de PGS 15 (versie 2011) en andere relevante ontwikkelingen.

De primaire doelgroep van de handleiding is het Wabo-bevoegd gezag. De handleiding kan ook gebruikt worden door andere organisaties. Actualisatie zal op die onderwerpen plaatsvinden die zijn veranderd of zijn toegevoegd in de PGS 15 en onderwerpen waar veel vragen over zijn gesteld aan de helpdesk. Hierbij gaat het onder andere om:

  • tijdelijke opslag (hoofdstuk 10)
  • het begrip WBDBO en
  • de eisen voor een UPD

De tekst van de nieuwe handleiding wordt in nauw overleg met een klankbordgroep vastgesteld. De klankbordgroep bestaat hoofdzakelijk uit leden van het PGS 15 team. De handleiding is in december 2012 voorgelegd aan de klankbordgroep.

KAM coördinator

Meer weten over PGS 15 en de praktische toepassing? Schrijf u nu in voor de KAM coördinator opleiding!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers