Actieplan Arbeidsveiligheid afgerond

7 maart 2013

Wat heeft het Actieplan Arbeidsveiligheid opgeleverd?

Het doel was om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen door concrete cultuur- en gedrags-interventies in bedrijven. De uitgevoerde ongeval effectmeting onderstreept het succes van het Actieplan. Bij bedrijven die deel hebben genomen aan het Actieplan daalde sinds de nulmeting het aantal ongevallen met 14%. Bij bedrijven die niet deelnamen was er daarentegen sprake van een stijging van 9% van het aantal ongevallen.

Ook na het Actieplan Arbeidsveiligheid verder met veiligheidscultuur!

Er zijn samen met branches prachtige tools, tips en tricks ontwikkeld. Maar de weg naar veiliger gedrag op de werkplek is lang en zwaar. Met een grotere inspanning voor veilig gedrag en cultuur kunnen bedrijven veel beter de ongevals- en gezondheidsrisico’s beheersen, milieu- en kwaliteitsambities realiseren en de eigen innovatiekracht versterken.

Bron: Ministerie SZW

Preventiemedewerker opleiding

Wilt u meer weten over Arbeidsveiligheid en preventie? Schrijf u nu in voor de preventiemedewerker opleiding!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers