Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

10 tips om risicomanagement te versterken

19 september 2016

Op het gebied van risicomanagement valt nog een wereld te winnen. Vooral in de bouwsector ligt de nadruk sterk op risicoanalyses ten behoeve van grote investeringen. Maar op organisatieniveau laten deze bedrijven kansen liggen. 

Risicomanagement versterken in de bouwsector

De grote uitdaging voor de bouwsector is om een realistischer beeld te krijgen van de eigen risicogevoeligheid en het managen van risico’s in de bedden in de organisatie, zegt PricewaterhouseCoopers in een onderzoek. Om risicomanagement te versterken geven zij 10 tips.

1. Bestuurders en risicomanagers: ga met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over rol, wederzijdse verwachtingen en het organiseren van tegenspraak.
2. Neem risicomanagement serieus en geef het meer aandacht. Bijvoorbeeld via het tenderproces (bid/no-bid procedure), project risicoclassificatie en als onderdeel van kritieke momenten in de projectfasering, bij strategische besluiten en business reviews van de belangrijkste projecten.
3. Veranker risicomanagement in het DNA van de organisatie. Bijvoorbeeld via opleiding van projectmanagers en onboarding programma.
4. Hanteer een integrale risicobenadering. Bijvoorbeeld door ook nadrukkelijk niet-financiële risico’s of moeilijk kwantificeerbare risico’s mee te nemen.
5. Stel de risicocultuur, – bereidheid en -betrokkenheid vast. Bijvoorbeeld als onderdeel van de kernwaarden van de onderneming, via klant- en projectacceptatie, autorisatielimieten en het aanspreken op het niet handelen hiernaar.
6. Versterk het strategisch risicodenken. Bijvoorbeeld door verschillende scenario’s door te rekenen.
7. Betrek alle deelnemers bij de signalering en bestrijding van risico’s. Bijvoorbeeld als onderdeel van de dagstart, veiligheidsprocedures, evaluatie van een activiteit, week of dag.
8. Accepteer tegenspraak die een bredere blik biedt. Bijvoorbeeld door het samenstellen van diverse teams uit verschillende disciplines.
9. Gebruik specifieke technologie, software en standaarden. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van project en risico-dashboards met lagging en early warning indicators (KPI’s en KRI’s).
10. Bouw checks in, monitor regelmatig en zorg voor updates. Bijvoorbeeld door goede rapportagesystemen, risicobeheersplannen, maar ook peer reviews, audits en kritisch challengen/doorvragen.
 

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over veiligheid en de Arbowet? Volg de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!

Bron: ProceWaterhouseCoopers


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers