Update Covid-19 maatregelen. Trainingen gaan door in onze online classroom!

Lees meer

10 lessen uit de KAM coördinator/QHSE opleiding

7 mei 2015

Het opzetten van een managementsysteem moet een bewuste keuze zijn. Een belangrijk element is het draagvlak en het commitment van het management. Niet voor niets beginnen alle managementsysteemnormen met de verantwoordelijkheid van de directie. Het management dient ervoor te zorgen dat de verschillende aspecten van kwaliteit, arbo en milieu (gaan) leven binnen de organisatie.

Het volgende stappenplan kan hierbij worden gehanteerd:

1. Bepaal wat de missie, visie en strategie van de onderneming is.
2. Organiseer een kick off waarin het waarom, hoe en wat wordt verteld.
3. Stel een projectteam of werkgroep samen. Het liefst uit zoveel mogelijk verschillende disciplines en verantwoordelijkheden.
4. Ga vanuit de missie, visie en strategie bepalen wat de risico’s zijn binnen de processen en hoe je deze wil beheersen. Hiervoor zijn verschillende risico analyse modellen en methoden.
5. Leg de kritische processen of punten vast waar dit nodig en zinvol is.
6. Initieer een verbetercyclus – bijvoorbeeld PDCA (plan-do-check-act) - om continu aan verbetering te gaan werken.
7. Breng bovenstaande in de praktijk en check bij een gewenste certificering of het managementsysteem voldoet aan de normeisen.
8. Laat een proefaudit uitvoeren of voer deze zelf uit.
9. Nodig indien gewenst een externe partij (CI = certificerende instantie) uit voor een onafhankelijke en geaccrediteerde audit.
10. Na de audit: blijf het managementsysteem ontwikkelen en verbeteren (PDCA).

KAM coördinator/QHSE opleiding

Volg de praktische KAM coördinator opleiding en QHSE opleiding voor meer lessen in kwaliteitsmanagement, Arbo, veiligheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers