Arbo en milieu cursus

 

Je wilt meer informatie over Arbo en Milieu?

Schrijf je dan nu in voor één van de praktische Arbo en Milieu cursussen!

Voor V-Kam Education is Arbo en Milieu een dagelijks vak. Vanuit deze expertise hebben we diverse arbo en milieu cursussen ontwikkeld.

Arbocoördinator/Preventiemedewerker opleiding

De Arbo cursus (preventiemedewerker opleiding) bestaat uit drie dagen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Arbowet, Arbeidsinspectie en Arbodienst;
  • Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  • Keuring van materieel;
  • Bedrijfsnoodplan;
  • OHSAS 18001, VCA en andere Arbo & veiligheid normen.

Meer informatie over de Arbocoördinator/Preventiemedewerker opleiding

 

Milieu cursus

Ook de milieu cursus bestaat uit twee dagen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 

  • Milieuwetgeving (nieuwe Wabo wet, etc.);
  • Interpretatie van de ISO 14001 norm naar de praktijk;
  • Inventarisatie milieuaspecten en -effecten;
  • MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) & ISO 26000;
  • Duurzaam inkopen.

> Meer informatie over de milieu cursus

 

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers